newsroom


Szent Korona Országáért alapítvány a facebook-on!
Az összes RSS hírforrás
Dr. Varga Tibor honlapja  |  Bejelentkezés  | Regisztráció  | Új jelszó  | Aktiválás
Szent Korona Szabadegyetem

> vissza a FŐOLDALra
.
Magyar műveltség szak:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
Oktatók


Akkreditált szak - pedagógus továbbképzés:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
• Oktatók 
Könyvtár
SzentkoronaTV - YouTube
VIDEÓK

dr_vrga_tibor_videok.png
Eseménylista
<< október 2019 november december >>
<< 2018 jan.  febr.  márc.  ápr.  máj.  jún.  júl.  aug.  szept.  okt.  nov.  dec.   2020 >>
szerda 06 november 2019 at 0000 - Szent Lénárd
Beküldte: szentkoronaorszaga.hu  Kategória: Szentek és boldogok 
Mikor szerda 06 november 2019 ettől 0000 eddig 2355

 

Bálint Sándor
ÜNNEPI KALENDÁRIUM


Lénárd
November 6.

Lénárd, másként Leonárd a koraközépkor egyik leghíresebb, legnépszerűbb szentje. Tisztelete a közép-európai, főleg alpesi katolikus néphagyomány legarchaikusabb rétegeiben gyökerezik. Élete elvész a jámbor legendák világában. Biztosan csak annyit tudunk róla, hogy remeteként a VI. században élt Limoges környékén.*

Lénárd a bajor – osztrák szakrális tájnak kiváltképpen tisztelt szentje. Kultuszát Andree szerint különösen a ciszterciták terjesztették, akiknek e táj egykorú mezőgazdasági élete sokat köszönhet. Lénárdnak sokféle patronátusa volt: beteg emberek és állatok orvosa, rabok, kovácsok, pásztorok védőszentje. Legendája szerint azt a kegyet kérte a királytól, hogy minden rabot, akit a börtönében fölkeres, engedjen szabadon. Tiszteletére a vastárgyak felajánlása különösen jellemző.*Bod Péter megjegyzése szerint olyan kegyelmére méltóztatta volt Isten Lénárdot, hogy ha a foglyok ő róla megemlékeztek, s néki könyörgöttek, elromolván a vas bilintsek, megszabadultak… *

Biztos, hogy a szent középkori hazai kultusza egyetemesebb volt, mint a későbbi századokban. Ezt gótikus művészetünk is tanúsítja. Így Marosvásárhelyfreskója (XVI. század eleje).* Táblaképei: Csegöld (1450), Kassa (1450, Prokop társaságában), Liptószentandrás (Liptovsky Ondrej, 1480), Malompatak (Mlynica, 1500), Kisszeben (Sabinov, 1500), Ludrófalva (Ludrova, 1510), Szászbogács (Bagaciu, 1518). A lőcsei Jakab-templom szárnyasoltárán (1507) foglyot ment.*Szászfalváról (Sásová) került a besztercebányai múzeumba egy oltárszárny, amely Lénárdot lánccal ábrázolja.* Az itteni Borbála-oltáron álló szobra fogolymentés közben örökíti meg. Faszobra: Szepesszombat (Spišska Sobota, 1503)*.

Oltárát említik a pozsonyi székesegyházban (1441).*

Brassó középkori Lénárd-temploma a kultusznak egyik legkeletibb középkori kisugárzása. Újabb kutatás szerint a XI. században épült.* A patrocinium azonban föltétlenül később keletkezett, és nyilván a kerci cisztercita apátság missziós tevékenységével függ össze.

Bandinus Márk megemlékezik egy Lénárd-kápolnáról (1646), amely a szőlőtermesztéséről híres Kotnár városkában állott és a magyar katolikusok kezén volt.* A kultusz moldvai virágzásának körülményeit ma már aligha lehet tisztázni. Építhették az itt élő evangélikus szászok katolikus ősei, de az sem lehetetlen, hogy a jászvásári magyar püspökség tevékenységével függ össze, hiszen Lénárd missziós, mintegy pionír szent volt.

Nem tudjuk, hogy Gyergyóremete (Remetea) templomának a csíki szakrális tájban szokatlan Lénárd-titulusát milyen körülmények között és mikor választották.

 

A Lénárd-kultusz gazdagabb megnyilatkozásaival leginkább a nyugati végeken, a magyar és német népiség határterületén találkozunk. Így SopronbanLénárd-kápolna állott a középkor végén a pócsi dombon, a marhalegelő közelében. Emlékezetét őrzi egy máig álló Lénárd-kereszt is a Bécsi utcában.*

A szent kőszegi kápolnáját állítólag azon a helyen emelték, ahol 1532-ben Ibrahim nagyvezér sátra állott. A jámbor okoskodás szerint Lénárd közbenjárása mentette meg a várost a török rablánctól. Lénárd és Vendel könyörög azon a fogadalmi képen, amelyet 1746-ban, járvány, jószágvész idején Kőszeg városa ajánlott föl a röjtöki Szűzanyának.

A muraközi Goricsány Lénárdnak szentelt templomáról az a hagyomány, hogy egyik vajúdó Zrínyi grófné fogadalomból szobrot ajánlott föl,* utána pedig kápolnát (1688), majd templomot építettek a szent tiszteletére.

 

A régi határvidékek több faluja tiszteli templomának védőszentjéül, így Szentléránt, Lödös (Litzelsdorf), Borbálya (Walbersdorf), Újfalu (Neudorf), Rendek(Liebing, 1907), északon Lénártó (Lenartov, 1826), Felsőszénégető (Oberkohlstätten). Szany (1742) és Süttő színmagyar népe nyilván jószágvészre emlékezve emelt kápolnát Lénárd tiszteletére. Szobra áll Simaságon, Egyeden (1803), Fertőszéplakon (1795),* Pinnyén (1683), Szentgotthárd apátsági templomában.*

Kolics Lajos lövői búcsúvezetőnek kéziratos énekeskönyvében található ez a magyar ének:

 

Óh dicső Szent Leonárd téged dicsérünk,
Mindnyájan tégedet szívből tisztelünk.
Azért hallgasd meg kérésünket,
Meg ne vesd könyörgésünket.
 
Tartsd meg marháinkat jó egészségben,
Tűztől házainkat és mindenünket.
Őrizz minket betegségtől,
És veszedelmes pestistől…*

 

A Fehér megyei Vajta XIV. századi templomának ő volt a patrónusa, tisztelete tehát az ország belsejében is virágzott.

A Kiskárpátokban elterülő Ompital község Lénárd-kápolnája már a középkorban állott. Egy 1738-ból való, gróf Forgách Pál esztergomi kanonoktól felajánlott olajfestmény látható benne, amelyen Lénárd képét két ágaskodó ló tartja. Felírása: In hoc loco Ompital, a saeculis thaumaturgus, patronus in vinculis degentium et contra luem pecorum. Vagyis: E helyen, Ompitálban évszázadok óta csodatevő: pártfogója a bilincsekben szenvedőknek és jószágvész ellen. Kápolnabeli szobráról az a hiedelem, hogy a közeli sziklánál hajdanában ugyanabban az alakban jelent meg.* Ompital a régi Magyarországnak tudomásunk szerint egyetlen Lénárd tiszteletére szentelt búcsújáróhelye.

Óbudára nyilvánvalóan német bevándorlók hozták magukkal Lénárdnak, a lovak patrónusának tiszteletét (1781). Hasonlóképpen született az eredetileg német telepítésű Szigetújfalu templomának Lénárd-patrociniuma is (1733). Hagyomány már nem fűződik hozzá. Üröm barokk templomának társpatrónusa: Lénárd-oltára beszédesen vall bevándorló német lakosságának egykorú áhítatformáiról. A jeles fogolyszabadító, jószágoltalmazó szent mellett megjelenik az új jószágpatrónus, Vendel, továbbá Hubert, a vadászok pártfogója, Lipót, a Habsburg-ház patrónusa, továbbá Tóbiás, a vándorok, nagy útra indulók segítsége, kezében hallal. Az oltárt a család mennyei példaképe: Szent Anna, Joachim, és az eladólányként megjelenő Mária együttese koronázza meg.

Lénárd és Vendel tiszteletére szentelt kápolnát Mór német népe (1746). Nagykovácsi főoltárán (1754) Lénárdot látjuk,* bár a templomnak Mária-titulusa van.

Lénárd hajdani magyar tisztességét számos családnevünk is hirdeti: Lénárd, Lénárt, Léránt, Lékó. Talán a Leskó is. A Leonárd származéka: Lónárt, Lönhárt.

Katt ide a további információkhoz

Következő 10 esemény ...
péntek 08 november 2019 Négy Megkoronázott: Severus, Severianus, Carpophorus, Victor
hétfő 11 november 2019 Szent Márton
szerda 13 november 2019 Szent Bereck
csütörtök 14 november 2019 Hideggel háló Szent Pál
péntek 15 november 2019 Szent Lipót
vasárnap 17 november 2019 Szent Ányos
kedd 19 november 2019 Szent Erzsébet
csütörtök 21 november 2019 MÁRIA BEMUTATÁSA
péntek 22 november 2019 Szent Cecília
szombat 23 november 2019 Szent Kelemen pápa
Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a Szent Korona Országáért Alapítvány tulajdonát képezik.© 2006 - 2020
Szent Korona Országáért Alapítvány