newsroom


Szent Korona Országáért alapítvány a facebook-on!
Az összes RSS hírforrás
Dr. Varga Tibor honlapja  |  Bejelentkezés  | Regisztráció  | Új jelszó  | Aktiválás

Főoldal  |  Szabadegyetemi előadások | Nemzeti média szak munkái | Könyvtár | Könyvajánló | Előadó - Oktató ajánló | Kapcsolat

 Magyar műveltség szak Akkreditált szak - pedagógus továbbképzés
Nemzeti média szak
A Szent Korona Szabadegytem Facebook-os oldalaTudnivalókTudnivalók• Tudnivalók
TantervTanterv• Tanterv
JelentkezésJelentkezés• Jelentkezés
OktatókOktatók   

Oktatóink tanulmányai   |  Hallgatóink dolgozatai  |  Írások, versek  Fotók   |  Videók
Szent Korona Szabadegyetem

> vissza a FŐOLDALra
.
Magyar műveltség szak:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
Oktatók


Akkreditált szak - pedagógus továbbképzés:
Tudnivalók
Tanterv
Jelentkezés
• Oktatók 
Könyvtár
SzentkoronaTV - YouTube
VIDEÓK

dr_vrga_tibor_videok.png
Alapító nyilatkozat


szkszabadegyetem_logo.pngA SZENT KORONA SZABADEGYETEM ALAPÍTÓ NYILATKOZATA

Nincs még egy nép a világon, amelyik a számához viszonyítottan annyi magzatát megölte volna, mint a magyar. Fél évszázad alatt csak a jelenlegi országhatáron belül több, mint 6 milliót! Rohamosan fogyunk! Évente most 30-40.000 magyarral kevesebb él a Földön. Közben az anyaországban egyre gyermekellenesebb, egyre ifjúságellenesebb politika végrehajtása folyik! Magyarországon ma egyetlen egy, az Európai Egyetemek Magna Chartájában meghatározott egyetem sincs! A legtöbb  felsőoktatási intézmény megnyomorított tanoda, a politika kénye-kedvének kitett, tulajdon és kutató bázis nélküli szovjetmintájú intézmény! A nemzeti termelés, a nemzeti termékek előállításának elsorvasztása, teljes tönkretétele folyt és folyik minden ágazatban! A "privatizáció" álságos fogalma, jelszava alatt mindent elraboltak, most is elrabolnak, közvagyont, közpénzeket, sőt a nép garanciája mellett kölcsönként felvett pénzeket is! Most itt állunk minden népnél jobban kifosztva, eladósítva, becsapva, csalásokkal vezetőkké vált hazudozó rablók dáridójától megszégyenülten. Itt állunk testileg, lelkileg megnyomorítva. Felelős, igazi vezérekért kiáltanánk, de sok tanult ember is a hatalommal működik együtt.

Mégis, van remény! A tanítást - a lényeget tekintve – az Isten adta örökérvényűen tudtunkra: "Ahol és amikor a legnagyobb a baj, ott és akkor árad ki a kegyelem."

Mert igenis kegyelmi állapot maga a felismerés, hogy így nem mehet tovább! Gyógyítanunk, gyógyulnunk kell! Gyógyító lelkületűekké kell válnunk! Ugyanis ez a szabadegyetem abból a leglényegibb felismerésből fakad, hogy a baj az egész emberiségre és ránk, magyarokra a tudomány és az istenhit szétszakadásából fakadt. A szétszakadásból, amely által az emberiség a mindennapi életében elszakadt az élet forrásától, Krisztustól, a Szentháromság egy Istentől és önnön hagyományától! Krisztustól, akiben a tudománynak és a bölcsességnek teljessége lakozik és őseink szeretetétől, amire a Szent Korona emlékeztetne mindannyiunkat. A Szent Korona, mely minden Kárpát-medencébe születőnek a lelkébe van égetve és a belőle virágzó tan, mely Isten és a magyarság örök összetartozását pecsételi meg. A baj bekövetkezte miatt végre tudomásul kell venni, hogy a tudásunk, a tudomány teljessége nélkül Istent méltóan imádni és népünket szeretni nem lehet!

A gyógyításnak három pillére van, tudni, hinni, tenni. Tudni, ismerni az igazságot, hinni a Szentháromság egy Istenben és szeretetbe ágyazottan cselekedni. A most induló szabadegyetem valójában nem akar más lenni, mint egy „képző műhely”, amelyből a gyógyító lelkületűvé válás nemzetmentő mozgalma indul majd el. A három pillérből egyik sem hagyható el, mégis a szabadegyetem elsődlegesen az első pillér a tudni, az igazságot ismerni pillér kiépítésén tud hatékonyan munkálkodni. Olyan tanárok, olyan professzorok fognak előadni, akik szabadok, akik nem félnek, akik a legjobbak, akikben a tudás és az istenhit egységben van, akik az elismerést nem másoktól, nem valamiféle intézménytől, hanem kizárólag az igazság forrásától, Istentől várják és fogadják el.

Prof. Dr. BAKAY KORNÉL, Dr. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF, Dr. VARGA TIBOR, Prof. Dr. ZACHAR JÓZSEF, Prof.
Dr. ANDRÁSFALVY BERTALAN, Dr. ÜTŐ ISTVÁN, ÜTŐ ENDRE, BALCZÓ ANDRÁS, CSEPIN PÉTER