Hír: To Węgrzy pierwsi czcili Wniebowzięcie Matki Bożej.
(Kategória: Alapítvány hírei)
Küldte: szentkoronaorszaga.hu
2016. augusztus 17. szerda - 16:59:06


W dniu Matki Bożej Pani błogosławionej 15 sierpnia 1038 roku umierał wielki, święty król.

Podczas swojego całego życia zawierzał swój kraj oraz samego siebie Bogurodzicy. Kiedy się zbliżała jego śmierć, w bramie ostatniego przemienienia zakrzyknął:


„Królowo Niebios, tworząca ten świat na nowo, w swoich ostatnich błaganiach święty kościół wraz z biskupami, księżmi, kraj z ludem z panami polecam Twojej opiece; zmawiając ostatnią modlitwę Tobie Boże oddaje moją duszę”.


Akurat zbliżało się znamienne święto, ten sam znamienny dzień Marii Wiecznie Dziewicy wziętej do nieba; mając nadzieję na większą łaskę, jeśli w radości tego dnia ciało by się rozpadło, o co osobnymi prośbami się zwracał; i otrzymał za cenę łez i uniesień.


Tym wielkim władcą był nasz Święty Stefan. Pozostawił swój kraj i swój naród w dziedzictwie Matce Dziewicy. Tym samym o kilka cali zbliżyła się Ojczyzna-Karpacka do niebios bardziej aniżeli jakikolwiek inny punkt na ziemi.


Według naszej wiary w dniu Wielkiej Pani Błogosławionej, Zbawca wskrzesił swoją matkę, podniósł ją do siebie według ciała do chwały niebios i ukoronował ją jako królową niebios. Częścią tego wielkiego święta stał się święty Stefan i jego kraj poprzez ostateczne zawierzenie. (Niezwykły zbieg okoliczności sprawił, że znaczenie imienia Świętego Stefana przetłumaczone z greckiego na łaciński (Stephanos) oznacza wieniec, koronę). W ten sposób stał się święty Stefan oraz jego Imperium koroną Matki Dziewicy.
To głębokie misterium przypomina nam Święta Korona. Według dziedzictwa naszych przodków, jej znak podnosił w Stworzeniu jedność ziem kotliny-Karpat, wspólnotę mieszkańców tego kraju, jedność praw, obyczajów oraz ich przynależność do Boga.


Polecenie kraju ponadto utrwaliło także jeden pradawny, swoisty stan. Gdyż poprzez jego sakralność, ziemia węgierska stała się własnością Matki Bożej, tu człowiek mógł zarządzać tylko w pewnych określonych ramach swoim majątkiem. W naszym królestwie ziemie przez długi czas można było wyłącznie dzierżyć, używać i zbierać jej plony, lecz rozporządzać nią już nie. Te prawa także ogólnie odnosiły się nie tyle do osoby, lecz do całej wspólnoty krwi (plemienia).


W niezwykłym i tajemniczym dniu wydarzeń Pani Błogosławionej objawiła się także inna zasada prawa. Na Węgrzech pochodzenie (korzeń) każdego majątku pochodził od Świętej Korony, i tam też powracał (radix omnium possessionum). W ten sposób było jednym ciałem, jednym sercem, a całe imperium było pod opieką Matki Bożej, Regnum Marianum. Ponieważ główna władza opiewająca w Świętej Koronie, przypominała mieszkańcom królestwa Królową Niebios, Jezusa i Jego Ojca. To jest główną zasadą myśli o Świętej Koronie.


Z tej wiary wykwitła nasza historyczną konstytucja, która do połowy XX. wieku określała życie naszych przodków. Tam gdzie prawo zwyczajowe (consetudo), porozumienie narodowe było tak samo ważne, jak prawo (lex).


Zwyczaje były dziedzictwem przodków i prawa też stały się dziedzictwem, których ducha, zasad nie mieli prawa zmieniać następcy w późniejszych epokach. Co niegdyś było prawdą, to staje się wieczną prawdą. Stworzenie zostało ułożone w wieczne zasady.


W ten sposób węgierskie prawo własności do 1944 roku było ugruntowane na prawie zwyczajowym, realizowało porządek sakralny w nowoczesnym świecie. Myśl kraju Maryi oznaczało wieczne życie naszej tradycji.


Możemy stwierdzić, że zawierzenie kraju w sercu ludności kotliny – Karpat związała się z wolnością powiązaną z opieką Matki Bożej, Świętą Koroną, historyczną konstytucją oraz myślą o Świętej Koronie.


Dzień Pani Błogosławionej powinien więc być największym świętem Węgrów! Niestety, żadne ze świąt maryjnych nie jest na Węgrzech świętem państwowym.


A w międzyczasie w większości państw, które powstały na terenach wydartych z dawnego Królestwa Węgier, wyrażany jest szacunek dla Królowej Niebios poprzez wolne dni od pracy. Na świecie jako pierwsi zwróciliśmy się do Pani Błogosławionej błagając o jej opiekę. To także nie jest bez znaczenia, że przez prawie tysiąc lat czciliśmy wniebowzięcie Matki Dziewicy, jako nasze najważniejsze święto. Aż wreszcie w kościele wielkim Pius XII w swojej bulli o nazwie Fulgens corona wzniósł je do rangi dogmatu w 1951 r.

Nasza religijna wiedza o Pani Błogosławionej, Wielkiej Pani, Matce Bożej było i pozostanie podstawą naszego królestwa, państwowości.


Dlatego proszę wszystkich ludzi o czystym sercu, niech podniesie swój głos, aby dzień Wielkiej Pani Błogosławionej stał się naszym oficjalnym, świętem narodowym!
Bez tego nic nie przypomina o naszym pochodzeniu, przesłaniu.


Ten kto może nas wesprzeć, proszę o kontakt!
Solymar, w oktawie święta Wielkiej Pani Błogosławionej

Dr. Tibor Varga, historyk prawa

Portal poświęcony Koronie św. Stefana

Tłumaczenie Ferenc Molnar Cieślewicz

Forrás: http://niezlomni.com/dr-tibor-varga-wegrzy-pierwsi-czcili-wniebowziecie-matki-bozej-korona-sw-stefana-byla-korona-najswietszej-maryi-panny/


Eredeti szöveg magyarul:

http://szentkoronaorszaga.hu/hun/news.php?item.503.4
Ezen hír származási helye: Szent Korona Országáért Alapítvány - Varga Tibor, előadások, oktatás
( http://www.szentkoronaorszaga.hu/hun/news.php?extend.568 )